Resultater fra Jysk Forår 2017, Runde 6

Rangliste efter 6. runde:

PlaceringSpillerKlubSejr totalPoint total
1Anne MarieBrabrand16122
1Henrik VedelBrabrand16122
3Brian TåstrupBrabrand1590
4Johnny LynggaardBrabrand1499
5Jean Claude AssiaBrabrand1377
5Lis GregersenBrabrand1377
7Betina CarstensenBrabrand1361
7Tommy JensenBrabrand1361
9Einar StærkBrabrand1253
9Erna StærkBrabrand1253
11Kim Frost1176
12KnudBMI1136
12Leif BMIBMI1136
14Kim Skov NielsenBrabrand1129
14Lene NielsenBrabrand1129
16Thomas BodoMix1083
17Jesper LaursenBrabrand1016
17Søren MathiasenBrabrand1016
19Mike NickelBrabrand102
20Claus HallumBrabrand917
20Finn KroghBrabrand917
22Birthe RasmussenBrabrand9-24
22Jørgen SkovBrabrand9-24
24Johnny van HooidonkBrabrand820
25Henry LarsenBrabrand73
26Jørgen JørgensenBMI7-17
26Ole KrabbeBMI7-17
28Emi JensenBrabrand7-20
28Peter NymannBrabrand7-20
30Jens Ove TordrupBrabrand7-24
30Laila RasmussenBrabrand7-24
32Ove ZaupperBrabrand7-31
32Vivi ZaupperBrabrand7-31
34Inge PeugeotBrabrand7-33
34John AggerBrabrand7-33
36Brian KristensenBrabrand627
37Ilse LarsenBrabrand68
38Ivan JeppesenHøjbjerg6-5
39Jette HallumBrabrand6-6
40Peter FromholtHøjbjerg534
41Jørgen HerrupHerrup5-35
41Jytte HerrupHerrup5-35
43Anitta Skov Nielsen423
44Bent BuskStarPetanque4-29
44Doris BuskStarPetanque4-29
46Margit BrandtBrabrand4-45
47Anders Bonde323
48Flemming Schmidt318
49Thomas Basse38
50Mette KristensenBrabrand3-21
51Steen AndersenBrabrand3-42
52Jørgen Flemming?3-61
52Inge Marie?3-61
54Jytte BMIBMI3-91
54LindaBMI3-91
56MartinHasselgrisen3-106
57Steffen Skov217
57Svendsen217
59Hans Erik LaumannHøjbjerg2-21
60Patrick LecoqHøjbjerg2-48
61Thea Fihl12
62Maria KristensenBrabrand10
63Morten Damgaard1-9
64ChristianBrabrand1-17
65Matthias BühlerBrabrand1-27
66Merete1-38
67Petter HvidHøjbjerg1-39
68Camilla1-56
69Kirsten1-63
70Vibeke1-73
71Poul KastrupBrabrand0-24
72Søren A. Nielsen0-27
73Leif HasselgrisenHasselgrisen0-35

Referat fra generalforsamlingen i BIF-Petanque 2017

Fredag den 10. marts – til stede 44 medlemmer – referent Einar Stærk
Anne Marie Bigum bød de rigtig mange fremmødte velkommen og udtrykte glæde ved det store fremmøde. Derefter kunne formanden gå over til første punkt på dagsordenen.
Pkt. 1 – Valg af dirigent
Tommy Jensen blev foreslået og enstemmigt valgt. Tommy takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Pkt. 2 – Formandens beretning (er indsat efter referatet)
Anne Marie læste beretningen op.
Der var tilfredshed med beretningen, der blev enstemmigt vedtaget uden yderligere debat.
Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab
Jens Ove fremlagde igen i år et flot regnskab.
Et budgetteret underskud på godt 6.000 kr. var vendt til et overskud på 417 kr.
Brabrand Indoor har allerede genereret et overskud. Der har derudover været et firmaarrangement, samt et tilskud til ældreidræt. DM i Middelfart, hvor klubben besatte 62 hjælpetimer var også medvirkende til det gode resultat.
Buller roste indtægterne fra Egå.
Der blev spurgt om der kom flere sponsorindtægter fra Egå. Der vil givet blive solgt sponsorater næste år, men der skal også investeres i flere ting næste sæson.
Regnskabet ønskes udsendt i god tid før behandlingen på generalforsamlingen.
Kørsel udgifterne til SLT ville måske stige en smule i 2017 p.g.a. oprykningerne.
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 – Budget 2017
Der er budgetteret med cirka medlemmer som i 2016 á 400,00 kr., hvoraf de 80,00 kr. går til hovedafdelingen (nedsat fra 100,00 kr.).
Licensen er igen i 2017 fastsat til 200,00 kr. og dermed giver klubben 50,00 kr. i tilskud, da licensen til DPF koster 250,00 kr.
Mulighed for ekstra indtægter blev diskuteret og allerede nu er der et firmaarrangement aftalt, samt et i støbeskeen. Disse var ikke aftalt da budget 2017 blev lavet og der var enighed om, at budget ikke skulle ændres.
Hvis lidt større villighed fra medlemmerne til at hjælpe ved arrangementer, kunne der måske skaffes yderligere penge til klubben.
Budgettet blev derefter godkendt.

Pkt. 5 – Indkomne forslag – 2 stk.
Forslag 1:
Einar Stærk havde indsendt et forslag omkring valg af spilleudvalg, således at valg til dette udvalg skete til et medlemsmøde i efteråret. Til dette møde skal alle medlemmer være inviteret.
Dette ville sikre et mere kontinuerligt arbejde for spilleudvalget.
Der var forslag om udvalgt skulle vælges forskudt som bestyrelsen, men det var der ikke stemning for.
Det nyvalgte udvalg sidder nu til medlemsmødet i efteråret 2017.
Forslaget blev derefter vedtaget.
Forslag 2:
Jens Ove Tordrup ønskede at bestyrelsen fik fuldmagt til at bevilge penge til forbedringer i Brabrand Indoor – så som til køkken, toilet, kloakering m.m. – uden hver gang at spørge medlemmerne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden den store debat. Brabrand Indoor har jo allerede vist, at der er styr på budgetterne og indtjeningen.

Pkt. 6 – Valg af kasserer
Jens Ove Tordrup var på valg – enstemmigt genvalgt

Pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlem
Matthias Bühler og Lene Nielsen var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Tommy Jensen og Thea Fihl blev nyvalgte.

Pkt. 8 – Valg af suppleanter
Tommy Jensen var på valg, men rykkede op i bestyrelsen.
Inge Peugeot ønskede ikke genvalg.
Laila Rasmussen og Johnny Lynggaard blev nyvalgte.

Pkt. 9 – Valg af repræsentantskabsmedlemmer
Lene Nielsen og Lis Gregersen ønskede ikke genvalg.
Jens Ove Tordrup og Einar Stærk blev nyvalgte.

Pkt. 10 – Valg af revisor
Henning Krabbe var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Lene Nielsen blev nyvalgt.

Pkt. 11 – Valg til udvalg
A) Århus Open og Sponsorudvalg (nu lagt sammen):
Merete Taastrup som koordinator på sponsordelen.
Udvalget består også af Heino Jensen, Inge Jensen, Einar Stærk, Lene Nielsen, Annette Nielsen, Mathias Bühler og Jan Breumby (campingansvarlig)

B) Turneringsudvalg – interne spil:
Matthias Bühler – genvalgt
Mette Kristensen – genvalgt
John Agger – nyvalgt

C) Spillerudvalg – udvidet til 5 medlemmer:
Kim Skov Nielsen og Lene Nielsen ønskede ikke genvalg
Lennart Jensen ønskede genvalg.
Nyvalgte blev: Mette Kristensen, Thea Fihl, Henning Øgendahl og Merete Taastrup

D) PR- og Informationsudvalg:
Einar Stærk – genvalgt
Anne Marie Bigum – nyvalgt

Pkt. 12 – Eventuelt
• Jens Jensen fra hovedbestyrelsen deltog i generalforsamlingen og orienterede omkring dets arbejde m.m.
• Århus Kommune har jo bevilget omkring 10 mill til tre kunststofbaner til klubber rundt i kommunen og Brabrand Fodbold var en af disse klubber. Hver klub skal skaffe godt 3 mill kr i egenbetaling. Og det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvornår afdelingen har disse penge. Men både fodboldafdelingen og hovedbestyrelsen var meget opmærksom og indstillet på, at vores petanqueklub får et antal baner til rådighed og var meget lydhør overfor vores ønsker.
• Kontingentet til hovedafdelingen er nedsat fra 100,00 kr. til 80,00 kr.
• Jens Jensen anviste indtægtsmuligheder for klubben ved at hjælpe til ved Århus Motions arrangement.
• Klubbladet bliver fremover kun omdelt til medlemmer i Brabrand – resten skal afhente bladet i deres afdelinger.
• Hallen og området omkring bliver løbende forskønnet.
• Jens Jensen svarede på spørgsmål omkring kunststofbanen og påpegede at det er fodbold der har det fulde krav på banearealet. Hovedafdelingen yder ingen tilskud til den nye bane.
• Lennart foreslog en lukket Facebook for information til licensspillere. Mathias mente at der kunne laves et link via vores hjemmeside til Facebook, således at man ikke nødvendigvis behøvede en profil der.
• Inge ønskede en opdateret medlemsliste – den findes allerede i dag på vores hjemmeside. Vil gerne have mål på bannerne i Egå.
• Opdateret mailliste ønskes udsendt.
• Eliteudvalget under DPF ønskede at Brabrand arrangerede en ranglisteturnering i foråret, så EU kunne udtaget veteraner til EM på bl.a. denne og anden turnering. Klubben ønsker ikke at afholde denne turnering, men vil bruge kræfterne andre steder.
• Intern spillekalender blev udleveret.
• Jens Ove opfordrede medlemmerne til hurtigt at få indbetalt for licens så spilleudvalget havde et overblik over hvilke spillere der er til rådighed til SLT.
• Lennart: Hold til SLT udtages tidligere i år, så der også bliver mulighed for træningskampe mod andre klubber.
• Svendsen roste diverse udvalg og håbede at spilleudvalget gode arbejde fortsatte.
• Mathias overtager forårsturneringen efter Kim Skov, men andre står klar til at hjælpe Mathias. Andre dage end tirsdag blev foreslået til afviklingen.
• Lennart havde forelagt bestyrelsen om penge til mentaltræning for spillerne. Prisen på omkring 2.800 blev efter tilkendegivelser fra medlemmerne sendt tilbage til godkendelse i bestyrelsen. Denne vil gå i tænkeboks omkring ønsket. Tilbuddet skal være for alle der ønsker at deltage. Eventuel egenbetaling kunne komme på tale.
Efter en god og sober generalforsamling, samt god spise kunne Anne Marie omkring 21.30 sige tak for i aften.
(Formandindens beretning fortsætter herunder)

Formandindens beretning 2017

Kære medlemmer så er endnu et år gået, og sikke et. Der er sket vildt meget dette år i vores klub, og jeg vil prøve at runde det meste i denne beretning. Men i må også bære over med mig hvis jeg glemmer enkelte ting, og/eller ikke går i detaljer med det hele.
Efter sidste års generalforsamling, som forløb super godt, med 43 medlemmer fremmødt, trods vi måtte sidde lidt tæt i vores lille klubhus. Startede vi sæsonen med en klubtur ud af huset. Vi tog ud og spiste brunch med efterfølgende bowling. En rigtig dejlig dag, hvor der var god stemning og konkurrencen i top om at blive superbowler. Jeg kunne desværre ikke finde et navn på vinderen, nogle der kan hjælpe her.
Vi afholdte også vores sædvanlige åbningsturnering af sommersæsonen, hvor 31 spillere deltog.
Den årlige arbejdsdag forløb også rigtig godt med mange hænder fremmødt, og der blev gjort rent og ryddet op både inde og ude, med efterfølgende pølsespisning og en lille tår til halsen.
Vi havde 3 medlemmer på trænerkursus i efteråret 2015, og de begyndte foråret med træningssamlinger og undervisning, noget som medlemmer benyttede sig af.
Herefter var der udtagelse til klubholdene hvor vi i 2016 for første gang i klubbens historie stillede med 4 hold.et 1.division et danmarksserie og to regionalhold. Det blev til oprykning for 2 af vores hold og tæt på oprykning af 1. holdet til eliten. Flot spillet af alle, og dejligt at så mange spillere ønsker at spille på klubhold.
Vi stillede også med 3 veteranhold, også her blev det til et flot resultat, da 1 af holdene røg i finalespillet og fik en flot sølvmedalje med hjem.
Kim stod igen for Jysk forårsturnering, som forløb sig over 6 tirsdage. Der var stor fremmøde hver gang, samt nogenlunde tørvejr. Det var dog flest Brabrandspillere der deltog i denne begivenhed, og det blev også 2 brabrandspillere der løb med den samlede sejr. Henrik Vedel Og undertegnede.
Vi havde også æren af at afholde en ranglisteturnering, igen her var der stor opbakning af vores egne spillere. Men der kom også lidt elite spillere fra landsholdstruppen på besøg, som også rendte med sejren.
En hel del spillere tog den lange tur til Bornholm, og deltog i rødvinspetanque m.m. de beretninger jeg fik løbende derfra lød det til at have været en fantastisk tur med hygge og oplevelser.
Herefter mødtes mange til den årlige Hedebo Open, som er pt Danmarks største turnering, med spillere fra flere lande i Europa. Damedoublen blev vundet af Thea Fihl og undertegnede, efter at have mødt flere landsholdsspillere både fra Danmark og Sverige undervejs.
Brabrand viste også flaget i Århus midtby ved det ”franske forår, der blev afholdt på folkestedet ved Møllestien. 7 spillere deltog fra Brabrand, og Einar havde meldt sig til at afholde turneringen for dem. En rigtig hyggelig dag, hvor der blev uddelt info foldere og nye kontakter skabt mellem klubber i Århus.
Vi havde også 2 firmaarrangementer på vores baner. Først et besøg af kirkens korshær, som var en hyggelig og sjov oplevelser for Einar og Jan. Det var en blanding af deltagere fra hjælpere til tidligere misbrugere, men de havde en god dag.
Herefter også et besøg af MT Højgaard, som afholdte en personaledag, Einar igen som tovholder med mener det var Birthe der hjalp med forplejningen denne dag.
Jens Ove blev kontaktet af Grønkoncert om vi kunne skaffe lidt hjælpere, og de kunne vi. En lille flok tog afsted og tjente lidt penge til klub kassen. En succes vi gerne efterfølger i år.
En lille gruppe mødtes en lørdag formiddag, for at overdække vores terrasse med nyt tag. Flere stødte til med en hjælpende hånd. Nogle kæmpede med værktøjet, andre slæbte og holdte. Men 6 timer senere stod vores halvtag færdig.
Nye flotte bord/bænkesæt har vi også fået lavet dejlig solide, som klubben kan have glæde af i mange år.
DM 2016
Også denne gang i Vestfyn gik Brabrand forrest og ikke kun i forhold til medalje tagning. Men flere medlemmer og kærester til medlemer meldte sig som frivillige til diverse opgaver. 62 mandetimer blev det til i alt, det gav 2630.- i klubkassen.
Men medaljerne skal også lige nævnes
I single åbenrække vandt Jean Claude denne sejr gav også en DIF medalje
Single damerække vandt Ilse Larsen Bronze
I Mixdouble åben række spillede Thea med Jan Kristensen fra Odense og de vandt Bronze i åben række
I Triple damerække spillede Anette Nielsen med Eva og Britta fra Nordjylland, da vandt Bronze
I triple Veteranrækken spillede Jan Breumby med Torben Vous fra Odense og Lars Friis fra Starmarster Det rakte også til en flot Bronze
I Damedouble fik Thea Fihl og undertegnede sølv
Og Inge Jensen og Maria Kristensen Bronze
I Double Veteran vandt Tommy Jensen og Jean Claude Guld
I Præcisionsskud skød Brian Taastrup sig til en sølvmeldalje i seniorrækken.
Stort tillykke til alle medaljetagere.
Brabrand fik også nogle dpf ranglistevindere i 2016
I damedouble Thea Fihl og undertegnede
I veterandouble Tommy Jensen og Jean Claude
Og i Veteran Triple Henrik Vedel
Klubmesterskaber i 2016 blev afholdt med stor tilslutning også. Årets vindere blev
I single Henry Larsen
Mix double for 3. år i træk Emi Jensen og Johnny Lynggaard
Double Tommy Jensen Og undertegnede
Triple Betinna Carstensen Tommy Jensen og Undertegnede.
Århus Open blev også afholdt med stort tilslutning igen. Ikke mindst er der blevet fokus på udklædning igen om søndagen til vores 6-tetes, hvor der var super mange flotte og sjove påfund. Tak til alle hjælpere både før under og efter stævnet. Sådan en weekend kan kun kører så flot med mange frivillige.
Brabrand havde også to trup spillere som blev udtaget til at repræsentere Danmark til Em. I u23 var det Mette Kristensen og i Veteranrækken var det Henrik Vedel. Desværre blev det ikke til nogen Em medalje i denne omgang.
Igen i år har vi spillere med i landsholdstrupperne
I talenttruppen har vi Lennart Jensen og Mette Kristensen
Og i Veterantruppen har vi Einar Stærk Flemming Schmidt samt Henrik Vedel
Vi blev også Nomineret til årets forening men vandt desværre ikke. Tak til Johnny Hoidonk for de fine ord og nomineringen.
Einar skrev også en nominering, men heller ikke her kom vi videre desværre, men også her skal der lyde en tak for skrivelsen.
På sidste generalforsamling gik snakken frem og tilbage omkring at finde et indendørsspillested. Flertallet ønskede dette, og vi blev enige om at jeg skulle kigge mig omkring sammen med Jan Breumby. Og hvis ikke det lykkedes at finde noget ville vi overtage Odder. Vi fik pludselig et tilbud af Hjortshøj/Egå om at dele at drivhus i Egå. Vi afholdte nogle møder både med jer medlemmer, HEI + andre klubber og Ejeren af stedet, og vi blev enige om at Brabrand skulle overtage lejemålet.
Og så gik det stærkt en arbejdsgruppe gik i gang, og lagde mange sveddryppende timer i projektet. Det blev færdig til deadline i oktober, og der blev afholdt en åben hus internturnering med pølser og spil. 55 medlemmer deltog denne aften.
Og den første turnering blev afholdt med gratis mad til 104 spillere. En kæmpe succes hvor Ejeren Jørgen Møller kom og afholdte en åbningstale med et lille fint rim.
Vores onsdag hold har startet et lille venskabsbånd med de gamle fra Hjortshøj Egå, hvor de mødes til kaffe og spil i Indoor. Flot initiativ som vi håber kan fortsætte hen over sommeren udendørs.
Vi har fået mange Sponsorer samt en hel del klubber har meldt sig ind, alt dette hjælper med at betale huslejen samt udviklingen af faciliteterne. Vi har også afholdt en del turneringer og både lørdag og flere torsdag aftener.
Tak til alle frivillige der har hjulpet og hjælper til at drive dette sted.
Vi afholdte også den årlige julefrokost i Brabrand, hvor vejret var med os i år, så der kunne spilles petanque på højbanen, og Bordcurling for de kuldskære. En rigtig hyggelig dag med god mad.
Brabrand deltog også i vinterlandsturneringen, som desværre blev til et fynsk/jysk opgør. Men 4 hold havde vi med. Det blev til en 1. plads, og en 4. plads i bedste række, og i næstbedste række blev det til en 2. og en 3. plads. Tillykke til alle 4 hold.
Brabrand spillere har også i årets løb deltaget rigtig mange turneringer rundt omkring i landet, samt enkelte spillere udenfor landets grænser. Det er blevet til rigtig mange sejre og flotte placeringer igennem årets løb. Jeg kunne bruge flere timer på at opremse resultater, men vælger i stedet at stoppe min beretning her med ønske om endnu en god og aktiv sæson for Brabrands spillere.
Det var alt fra mig.

Opstartsturnering 2017

Vi startede vores udendørssaison i Brabrand den 1. April med en hyggeturnering med skiftende makker. Efter tre runder var der fem spillere, der havde vundet alle deres kampe. Det blev belønnet med vinpræmier.

Opstart_2017Vinderne:

1. Henry Larsen

2. Jean Claude Assia

3. Mike Nickel

4. Inge Peugeot

5. Morten Damgaard Christensen

Afslutningsturnering 2016

Sommer-sæsonnen 2016 blev afsluttet den 8. Oktober med en lille turnering, tre runder med skiftende makker.

Der var 36 deltagere.

Her er vinderne:

1. Plads - Ilse
1. Plads – Ilse
2. Plads - Laila
2. Plads – Laila
3. Plads - Thomas Bodo
3. Plads – Thomas Bodo
4. Plads - Christian
4. Plads – Christian
5. Plads - Lis
5. Plads – Lis

Tabellen:

SpillerSejrPoint
Ilse322
Laila319
Bodo318
Christian315
Lis310
Henry213
Ole K.211
Annette210
Claus27
Gert27
Henrik27
Vivi27
Oskar23
Birthe23
Ivan21
Ole S.21
Ove21
Merete2-1
Jens Ove2-6
Peter12
Brian1-1
Mike1-3
Finn K.1-4
Søren1-4
Emi1-6
Maria1-6
Inge O.1-6
Jørgen Skov1-8
Mette1-8
Margit1-10
Steen0-6
Tækker0-15
Camilla0-16
Matthias0-17
Johnny v.H.0-20
Henning0-20

 

Resultater fra Aarhus Open Double 2016

1. Plads i A-Cuppen - Kasper Bak Laursen og Teddy Laursen - Bøgeskov
1. Plads i A-Cuppen – Kasper Bak Laursen og Teddy Laursen – Bøgeskov
2. Plads i A-Cuppen - Jørgen Refslund Sørensen og Erik Jensen - Føvling/Vestfyn
2. Plads i A-Cuppen – Jørgen Refslund Sørensen og Erik Jensen – Føvling/Vestfyn
3./4. Plads i A-Cuppen - Allan R. Sørensen og Jacob Kulmbach - Føvling
3./4. Plads i A-Cuppen – Allan R. Sørensen og Jacob Kulmbach – Føvling

Også på 3./4. Plads: Jan Breumby og Torben Vous – Brabrand/Odense

1. Plads i B-Cuppen - Hans Jørgen Pedersen og Glenn Holmgård-Udsen - Starpetanque/Odense
1. Plads i B-Cuppen – Hans Jørgen Pedersen og Glenn Holmgård-Udsen – Starpetanque/Odense
2. Plads i B-Cuppen - Gumse Rosted Jensen og Leif Hou - Hasselgrisen
2. Plads i B-Cuppen – Gumse Rosted Jensen og Leif Hou – Hasselgrisen
3./4. Plads i B-Cuppen: Inga Kristensen og Mogens Jensen
3./4. Plads i B-Cuppen: Inga Kristensen og Mogens Jensen

Også på 3./4. Plads: Henry Larsen og Kaj Pedersen – Brabrand/B-67

1. Plads i C-Cuppen: Erna Tang Stærk og Tommy Jensen - Brabrand
1. Plads i C-Cuppen: Erna Tang Stærk og Tommy Jensen – Brabrand
2. Plads i C-Cuppen - Jesper Laursen og Inge Jensen - Brabrand
2. Plads i C-Cuppen – Jesper Laursen og Inge Jensen – Brabrand
3./4. Plads i C-Cuppen - Inge Jensen og Eva Bak - Vennerne
3./4. Plads i C-Cuppen – Inge Jensen og Eva Bak – Vennerne

Også på 3./4. Plads – Laila Rasmussen og Jens Ove Tordrup – Brabrand

1. PLads i D-Cuppen - Janne Losic og Mirim Losic - Horsens
1. PLads i D-Cuppen – Janne Losic og Mirim Losic – Horsens
2. Plads i D-Cuppen - Martin Nielsen og Tim Jensen
2. Plads i D-Cuppen – Martin Nielsen og Tim Jensen
3./4. Plads o D-Cuppen - Merete Taastrup og Carsten Gammelgaard - Brabrand/Skovby
3./4. Plads o D-Cuppen – Merete Taastrup og Carsten Gammelgaard – Brabrand/Skovby

Også på 3./4. Plads – Jytte Andersen og Jørgen Andersen – Herrup

Resultater fra Aarhus Open 6-têtes 2016

1. Plads - Frederik fra Jonstrup er ankermand
1. Plads – Frederik fra Jonstrup er ankermand
2. Plads - Team United
2. Plads – Team United
3. Plads - Så er den kat barberet
3. Plads – Så er den kat barberet
4. Plads - Sørøver Olsens sorte kat på togt i nat
4. Plads – Sørøver Olsens sorte kat på togt i nat
5. Plads - Team Focus
5. Plads – Team Focus
6. Plads - Busk & Co
6. Plads – Busk & Co
Præmie for bedste udklædning - The pimp and his crew
Præmie for bedste udklædning – The pimp and his crew
PladsNavnPoint totalScore total
1Frederik fra Jonstrup er ankermand51109
2Team United50130
3Så er den kat barberet5057
4Sørøver Olsens sorte kat på togt i nat4746
5TEAM FOCUS4535
6Busk & Co4333
7Bent og de skøre kugler4327
8Badeholdet4160
9Klub 19873633
10Horsens M/K3622
11Tommel op3521
12Kliken's Knejter346
13Vi tror på det32-5
14Nemas Problemas303
15HUSK NEDSLAG !30-8
16Kalaha28-10
17Kortspillerne269
18The fabulous26-16
19?2510
20The Pimp and his Crew25-72
21les sans nom220
22Kim Gulvmand22-55
23Hjem til Aarhus21-84
24Vennerne20-19
25For-hvirring17-13
26Hva fanden går det ud på17-24
27Sønderjyderne16-23
28Optimisterne13-78
29De rustne kugler10-93
30Vi kunne ikke blive enige.9-101

Resultater af Jysk Forårsturnering

PlaceringNavnKlubPointScore
1A M BigumBrabrand1592
2Henrik VedelBrabrand1592
3Jean claude AissaBrabrand1464
4Kim FrostBøgeskov1383
5Thomas BodoBøgeskov1383
6Kim SkovBrabrand1265
7Brian TaastrupBrabrand1265
8Lis GregersenBrabrand1260
9Ilse LarsenBrabrand1233
10Henry LarsenBrabrand1233
11Lennart JensenBrabrand1230
12Johnny LynggaardBrabrand1230
13Jan BreumbyBrabrand1141
14Lene NielsenBrabrand1141
15Mike NickelBrabrand1126
16Finn KrogBrabrand1126
17Erna Tang StærkBrabrand1019
18Einar stærkBrabrand1019
19Patrick LecoqBrabrand109
20Peter GollUK109
21Tommy JensenBrabrand924
22Knud MadsenBMI917
23Leif CarstensenBMI917
24Bettina CarstensenBrabrand9-4
25Jens Ove TordrupBrabrand8-1
26Steffen SkovBrabrand8-5
27Claus RiisUK8-5
28Ole Schrøder JensenBrabrand8-6
29Birthe RasmussenBrabrand8-6
30Matthias BühlerBrabrand8-14
31Inge PeugeotBrabrand8-14
32Vivi ZaupperBrabrand8-25
33Ove ZaupperBrabrand8-25
34Kais AHøjbjerg743
35Flemming SmithBrabrand737
36Jesper LaursenBrabrand725
37Ivan JepsenHøjbjerg725
38John AggerBrabrand717
39Jørgen AndersenHerrup716
40Jytte AndersenHerrup716
41Emi JensenBrabrand71
42Peter NymannBrabrand71
43Bent BuskStar Petanque7-24
44Dorit BuskStar Petanque7-24
45Maria KristensenBrabrand7-27
46Laila RasmussenBrabrand6-9
47Søren MatthiassenBrabrand6-9
48Mette KristensenBrabrand6-47
49Thea FihlBrabrand516
50Hans Erik LaumannHøjbjerg514
51Peter LarsenHøjbjerg58
52Margit BrandtBrabrand5-8
53Steen AndersenBrabrand5-8
54Henning ØgendahlBrabrand5-15
55Christian BlokUK5-25
56Jørgen JørgensenEgelund5-39
57Leif HouHasselgrisen5-39
58Jørgen SkovBrabrand5-40
59Kim JensenHasselgrisen5-42
60Martin FrederiksenHasselgrisen5-46
61Petter HviidHøjbjerg4-4
62Morten ChristensenBrabrand4-15
63Merete TaastrupBrabrand4-51
64Gert NielsenBrabrand4-68
65Dorthe LarsenHasselgrisen4-68
66Anette NielsenBrabrand3-13
67Inge JensenBrabrand3-13
68Kirsten JensenBrabrand3-36
69Johnny Van HooidonkBrabrand3-44
70Brian KristensenBrabrand3-61
71Ernst FrederiksenBeder3-98
72Vibeke FrederiksenHasselgrisen3-98
73Michael SvendsenBrabrand211
74Finn Basse SkovBrabrand211
75Eigon Holm HansenOld Stars brabrand2-1
76Susanne AndersenSkanderborg2-11
77Jens AndersenSkanderborg2-11
78Heino JensenBrabrand2-16
79Anette AndersenUK1-7
80TroelsEgelund1-10
81Christian AndersenBrabrand1-33
82Lars AbildBrabrand0-26
83Ole BrockstedBMI0-28

Referat fra generalforsamlingen i BIF-Petanque 2016

Fredag den 26. februar – til stede 43 medlemmer – referent Einar Stærk

Anne Marie Bigum bød de rigtig mange fremmødte velkommen og udtrykte glæde ved de mange nye medlemmer der var mødt op. Derefter kunne formanden gå over til første punkt på dagsordenen.

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Michael Svendsen blev foreslået og enstemmigt valgt. Michael takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Pkt. 2 – Formandens beretning (er indsat efter referatet)

Anne Marie læste beretningen op. Denne fik ros af Buller og bakket op af de andre medlemmer.

Svendsen roste spilleudvalgets arbejde og deres dygtighed for at sammensætte holdene til SLT. Også de mange medaljer til DM er også en del af resultatet af klubbens arbejde og sammenhold.

Svendsen: Det har været en fornøjelse af være med til slutspillet for holdet der rykkede op i Danmarksserien.

Ellers var der ikke mange kommentarer til beretningen, der blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab

Jens Ove fremlagde et flot regnskab, hvor Århus Open er et vigtigt element i at skabe et overskud til klubben. Både i form af spilleindtægter, salg og sponsorindtægter.

Sponsorindtægterne er nu skilt ud fra Århus Open samlede regnskab, således at det er mere gennemsigtig.

Der var et par kommentarer til tøj køb og licensbetaling, der var bogført forskudt i to regnskabsår.

Regnskabet blev derefter godkendt.

Pkt. 4 – Budget 2016

Der er budgetteret med 70 medlemmer á 400,00 kr., hvoraf de 100,00 kr. går til hovedafdelingen.

Licensen er fastsat til 200,00 kr. og dermed giver klubben 50,00 kr. i tilskud, da licensen til DPF koster 250,00 kr.

Budgettet for holdene til SLT blev gennemgået og kan blive lidt større, hvis klubben stiller med 4 hold.

Der er budgetteret med overdækning af terrasse og med udgifter til SLT og DVC forventes der et mindre underskud. Dette kan dog ændres, hvis der kommer sponsorindtægter.

Tommy Jensen’s firma har allerede sponseret 3.000,00 til klubben.

Der var forslag fra bestyrelsen omkring kørsel m.m. til SLT. Referat fra de under indkomne forslag.

Der var også borde og bænke til den ny terrasse ved højbanen på ønskeliste, hvilket bestyrelsen noterede.

Henning Øgendahl lovede også at undersøge muligheden for sponsorat fra sin nye arbejdsgiver Danfoss.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 – Indkomne forslag

Der var forslag fra bestyrelsen om egenbetaling fra hver spiller der bliver udtaget til ét af holdene i SLT på 50,00 kr. pr. spilledag, uanset om det er på hjemmebane eller udebane. Ligeledes vil der være et kørsel tilskud på 2,00 kr./km. til 2 biler pr. hold.

Flere gav udtryk for, at 2 biler er for lidt til de hold der har 10 spillere på holdet, idet bilerne i dag generelt er meget små.

Et ændringsforslag blev vedtaget, hvor prisen for deltagelse blev hævet til 75,00 kr. og hvor der så er tilskud til 3 biler til holdene, hvor 10 spillere udtages. Og stadig 2 biler, hvor der er 8 spillere på holdet. Afregningen sker altid fra klubhuset og ud til spillestederne. Evt. anden rute for at samle spillere op m.m. afregnes internt af bilens passagerer.

Evt. hold til Dansk Veteran Cup vil få betalt deres deltagelse på lige fod med SLT, mens udgifterne til kørsel afholdes af holdene selv.

Forslag fra Tommy og leje af bus til 1. holdet. Prisen måske for høj. DPF vil ikke give tilskud til to eller tre biler, hvis der kun køres over broen med én bil. Der kunne stilles forslag til repræsentantskabsmødet af Brabrand.

Eventuel overnatning i forbindelse med SLT betales dom udgangspunkt af deltagerne selv. Hvis der er penge i klubkassen, vil bestyrelsen tage det op.

Forslag godkendt med 1 blank stemme og resten for.

Pkt. 6 – Valg af formand

Anne Marie Bigum var på valg – enstemmigt genvalgt

Pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlem

Birthe Rasmussen var på valg – enstemmigt genvalgt

Pkt. 8 – Valg af suppleanter

Lis Gregersen ønskede at give plads til en anden.

Tommy Jensen blev foreslået og valgt

Inge Peugeot var på valg og blev genvalgt

Pkt. 9 – Valg af repræsentantskabsmedlemmer

Lene Nielsen og Lis Gregersen var på valg – enstemmigt genvalt

Pkt. 10 – Valg af revisor

Henning Krabbe var på valg.

Der var diskussion omkring betalingen til revisor. Enkelte mente det var et stort beløb og kunne klares uden større problem af de fleste. Andet synspunkt var, at beløbet var forholdsvis lille og at der var sikkerhed for et godt arbejde, hvor revisoren lavede et godt arbejde til aflastning af kasseren.

Henning Øgendahl ønskede at stille op som modkandidat og der blev derfor skriftlig afstemning af posten. Resultatet blev Henning Krabbe 43 stemmer, Henning Øgendahl 8 stemmer. 2 blanke.

Henning Krabbe genvalgt.

Pkt. 11 – Valg til udvalg

  1. Sponsorudvalg:

Lene Nielsen og Per Kastrup ønskede ikke genvalg

Lis Gregersen var på valg og genvalgt

Margit Brandt foreslået og valgt

Maria Kristensen foreslået og valgt

  1. Turneringsudvalg – interne spil:

Inge Peugeot ønskede ikke genvalg

Matthias Bühler var på valg og genvalgt

Mette Kristensen foreslået og valgt

Der var tilkendegivelser fra flere, at hvis ovennævnte var forhindret, så var hjælpen tæt på.

  1. Spillerudvalg:

Mike Nickel ville gerne træd ud.

Kim Skov Nielsen var på valg og blev genvalgt

Lene Nielsen på valg og blev genvalgt

Lennart Jensen tilbød sig til udvalget og blev valgt.

  1. Århus Open udvalg:

Anne Marie Bigum, Lene Nielsen og Margit Brandt var på valg og blev genvalgt

Jan Breumby, Johnny Lynggaard og Merete Taastrup blev foreslået som nye medlemmer og alle tre blev valgt.

  1. PR- og Informationsudvalg: – nyt udvalg

Einar Stærk blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt

Ilse Larsen og Matthias Bühler tilbød deres hjælp og blev valgt.

Pkt. 12 – Eventuelt

Kassereren Jens Ove Tordrup bad til at indbetaling af kontingent og licens skete adskilt, hvilket ville gøre hans arbejde lettere.

Buller” efterlyste et indendørs spillested tæt ved Brabrandhallen eller et centralt sted med busforbindelse. Tankerne gik tilbage til spillestedet i ”Studestalden” på Skovvejen i Århus – et sted skaffet af bl.a. Jan Breumby.

Derfor foreslog ”Buller” at Jan Breumby blev kontaktet for at finde nyt sted. Haller i det gamle JAKA firma står f.eks. tomme og har gjort det i mange år.

Anne Marie havde været rundt omkring i Brabrand og omegn, hvor der er set på drivhuse, men uden resultat. Der er et gartneri i Egå, hvor der i dag er nogle petanquespillere der mødes. Det ligger dog udenfor busforbindelserne.

Henrik Vedel foreslog, at klubben brugte drivhuset i Odder. Der var mulighed for en rimelig husleje, afvikling af turneringer og dermed tjene lidt penge.

Der skulle laves samkørsel fra klubhuset.

Hvis der ikke er fundet noget tættere på end Odder vil klubben prøve det i næste vinterhalvår.

Klubbens ny udklækkede trænerteam Lennart Jensen, Mike Nickel og Kim Skov starter om med at øse ud af deres viden den 5. april. Alle er velkommen til at kontakte de tre for undervisning og gode råd.

Spillerudvalget offentliggør holdene til SLT ca. 2 1/2 uge før første runde.

Formanden informerede om den aftale der er lavet med Vestfyns Petanque Klub omkring DM, hvor klubben stiller med et antal medhjælpere. Der afregnes efter en fastlagt fordelingsnøgle af overskuddet.

Der blev opsat liste til DVC og senere udtager spillerudvalget holdene dertil. Det vides endnu ikke, hvor mange hold der tilmeldes. Men der regnes med 2-3 hold á 7 spillere.

Brian Kristensen fik overrakt et par flasker vin, da 50 års dagen lige var rundet.

Anne Marie sagde kl. 20.50 tak for en god generalforsamling og derefter blev der sat (masser) af smørrebrød på bordene som afslutning.